BIM

BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3D Bouw Informatie Model integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector.

Een bouwwerkinformatiemodel (in het Engels building information model) is een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie, opgebouwd uit objecten waaraan informatie is gekoppeld. Zo kan naast de geometrie en positie van bijvoorbeeld een wand in een dergelijk model ook informatie worden toegevoegd, zoals het te gebruiken bouwmateriaal, kosten, de afmetingen van een sparing ten behoeve van een raamkozijn en het verloop van leidingwerk. Een BIM dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw.

Voordelen van het werken met BIM:

  • BIM geeft de klant een beter inzicht van wat gebouwd of verbouwd gaat worden
  • details en aansluitingen van verschillende bouwonderdelen zijn beter inzichtelijk, met als gevolg dat de faalkosten nagenoeg nihil worden
  • de hoeveelheden, volumes en oppervlakten van bouwdelen zijn heel eenvoudig uit het model te halen
  • verlaging van bouwkosten
  • versnelling van de bouwtijd en bouwen volgens de planning
  • inzicht door visualisatie van het gebouw
  • hergebruik en delen van gegevens, zodat zaken niet dubbel hoeven te worden getekend
  • door het tonen van opties met bijbehorende hoeveelheden, kosten en opbrengsten kan de beste oplossing gekozen worden
  • consistentie in de tekeningen (de plattegronden komen overeen met de doorsneden en gevelaanzichten)
  • betere beheersing van het proces en de productie

Wij hebben de kennis in huis om samen te werken in een BIM project. Mocht u vragen hebben over BIM, aarzel dan niet om contact op te nemen!

dit is een BIM met de bouwkundige elementen, de installaties en de constructie