Uitvoering

Terwijl de vergunningsprocedure loopt, kunt u alvast op zoek gaan naar een geschikte aannemer die het werkt gaat uitvoeren. Er zijn verschillende manieren om de juiste aannemer te selecteren en tot een aanneemovereenkomst te komen. Zo kun je ervoor kiezen om een aantal geschikte aannemers te vragen mee te dingen naar de opdracht (een aanbestedingsprocedure) of te werken met een door u gekozen aannemer. Mocht de offerte niet passen binnen het gestelde budget, dan blijken er in de praktijk nog tal van mogelijkheden om middels bezuinigingen er toch uit te komen met de aannemer. Bent u er financieel en inhoudelijk uit dan is het tijd om een aanneemovereenkomst te tekenen!

Bij de kleinere projecten (zoals een verbouwing, aanbouw, uitbouw, dakkapel, serre of tuinkamer) kan de aannemer bouwen op basis van de vergunningstekeningen. Voor het bouwen van grotere projecten zal de aannemer gebruik maken van uitvoeringstekeningen. Deze uitvoeringstekeningen zijn technisch veel verder uitgewerkt en zijn onder andere voorzien van meer maatvoering. Ook worden er detailtekeningen en kozijntekeningen gemaakt.

Als de omgevingsvergunning onherroepelijk is, de uitvoeringstekeningen gemaakt zijn en de aannemer zijn bouwvoorbereiding gedaan heeft, dan kan er gestart worden met de bouw!