Vergunningen

Na de ontwerpfase worden de technische bouwtekeningen gemaakt, zodat er een omgevingsvergunning (voorheen: bouwvergunning) kan worden aangevraagd. De gemeente toetst of het ontwerp voldoet aan het bestemmingsplan, aan het Bouwbesluit en aan ‘redelijke eisen van welstand’. Bij een positief advies kan de vergunning worden afgegeven.

Bij een omgevingsvergunning voor bouwen moet de gemeente binnen 8 weken laten weten of u toestemming heeft om te bouwen of niet. De termijn kan eenmaal worden verlengd met 6 weken. De termijn start de dag nadat de gemeente de aanvraag ontvangt. Als de ingediende tekeningen niet voldoen aan het bestemmingsplan, dan geldt er een langere maximale termijn. Meer informatie over de omgevingsvergunning vind je op de website van de rijksoverheid.

Als er in het ontwerp sprake is van constructieve veranderingen, dan zal het ontwerp ook constructief moeten worden uitgewerkt door een constructeur. In overleg met ons wordt er gezamenlijk een constructeur gekozen. De opdrachtgever geeft zelf opdracht aan een constructeur om zijn werkzaamheden uit te voeren. De constructeur dient zijn tekeningen en berekeningen separaat in bij de gemeente.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning moeten diverse berekeningen worden ingediend. Het gaat om de zogenaamde daglichtberekeningen, ventilatieberekeningen en Bouwbesluit-berekeningen. Bij nieuwbouw moet er ook een EPC berekening worden opgesteld. Dit is specialistisch werk, dus hiervoor dient een adviseur ingeschakeld te worden. De uitkomst van de EPC berekening zegt iets over de energiezuinigheid van het ontwerp. Meer informatie over de EPC berekening vind je op de website van de rijksoverheid.