Ontwerp

Loopt u rond met ideeën om te gaan bouwen, maar weet u niet waar te beginnen? Heeft u bijvoorbeeld een kavel gekocht om het huis van uw dromen op te bouwen of wilt u iets wezenlijk veranderen aan uw bestaande woning en u komt er zelf niet helemaal uit hoe? Bent u op zoek naar een architect? Wij kunnen u helpen uw wensen te vertalen in een ontwerp.

Allereerst proberen wij de oorsprong van uw wensen te achterhalen en te vertalen in een programma van eisen en wensen. Dit document markeert de start van een boeiend en complex proces.

Vervolgens onderzoeken wij wat de (ver)bouwmogelijkheden zijn in planologische en procedurele zin. Welke mogelijkheden worden binnen het bestemmingsplan geboden? Welke eisen worden er in de welstandsnota verlangd? Ook kan in deze fase al heel globaal worden aangegeven wat er allemaal mogelijk is binnen uw budget. Het is voor ons van belang om inzicht te hebben in uw budget om u van een realistisch advies te kunnen voorzien.

Ontwerpen is een dynamisch proces en als het goed is een wisselwerking tussen opdrachtgever en ontwerper / architect. Omdat elke ontwerpbeslissing van invloed is op een volgende, ontstaan er gedurende het ontwerpproces steeds nieuwe ideeën en inzichten. Je ziet je wensen werkelijkheid worden op een manier die je zelf wellicht niet voor mogelijk had gehouden. Gedurende het proces bespreken we op een aantal momenten of het ontwerp nog voldoet aan de oorspronkelijke uitgangspunten.

Tijdens de presentatie van het voorontwerp (VO) laten we zien hoe uw dromen, wensen en eisen vertaald kunnen worden in een ontwerp. Uiteraard zullen er nog wat opmerkingen zijn op het ontwerp, deze nemen we mee in de volgende fase definitief ontwerp (DO). In deze fase zullen we het ontwerp verder uitwerken, en zullen er (meer) uitspraken over de kleuren en materialen worden gedaan.